Tarkvara

2008-versioonitooted on ilmunud! Kättesaadavad on kõik AutoCAD- ja ka Revit-seeria tarkvarad. Võimalik on tellida demoCD Teid huvitava tarkvara kohta »»

Tutvu sooduspakkumistega »

Kasutage soodsat võimalust ja uuendage oma olemasolev AutoCAD-programm spetsiaalsele insener-tehnilisele tarkvarale. Tutvuge allpooltoodud erirakendustega, mida Autodesk ning Vianova pakuvad projekteerijatele ja inseneridele erinevatel tegevusaladel:

Lahendused infrastruktuuridele

Koostades ja hallates kaarte, teedevõrke või muid füüsilisi infrastruktuure, kasutab spetsialist ruumilisi andmeid maastiku projekteerimiseks ning vastavate teenuste pakkumiseks. Need andmed peavad olema täpsed, adekvaatsed ja kergesti kättesaadavad. Autodesk®‘i lahendused infrastruktuuridele võimaldavad ettevõtetel pakkuda intelligentseid teenuseid.

Vaata interaktiivset ülevaadet Autodeski infralahendustest >>
…planeerimisse ja GIS-süsteemidele

Alates maaplaneerimisest kuni ehitus- ja haldustöödeni, on Autodeskil pakkuda kaardistus- ja GIS –rakendusi, mis vastavad tööstuse kõrgeimatele nõuetele andmevahetuses ning mis on ainuke täielikult integreeritud lahendus teie vahendite haldamiseks.

…, teedeprojekteerimisse ja transport/liiklus-süsteemidele

Transportsüsteemide projektid on sageli komplekssed, koosnedes erinevatest osadest – teed ja raudteed, lennujaamad ja sadamad. Autodeski rakendused transport- ja liiklussüsteemidele on läbiproovitud kombinatsioon toodetest ja teenustest, mis tagavad täpse, integreeritud andmevoo igas projekti tsüklis.

Tsiviil-inseneri projekteerimine
Autodesk Civil 3D
Autodesk Land Desktop
Novapoint Powered by Autodesk

Planeerimine, kaardistamine
Autodesk Map 3D
Autodesk MapGuide
Autodesk Raster Design

Lahendused ehitus/arhitektuursele valdkonnale

Arhitekt, insener, kontraktor või omanik – igaüks soovib leida lahendust, mis ühendaks kõik tegijad-osapooled, hõlbustaks tööprotsesse ning aitaks luua intelligentset projekteerimis-andmestikku, mis on kergesti hallatav kogu ehitustsükli kestel. Autodeski ehitusinfo modelleerimis-rakenduste hulgast saate valida endale parima ja sobivaima.

Autodesk Architectural Desktop
Autodesk Building Systems
Autodesk AutoCAD Revit Series
Autodesk Revit
AutoCAD
AutoCAD LT

Autodesk DWF Viewer
Autodesk Design Review
Autodesk Buzzsaw

Lahendused disaineritele, visualiseerijatele ja 3D-mudelduseks

On töövahendeid, millega saab luua maagiat. Autodesk Media & Entertainment tarkvara pluss kasutaja andekus võimaldavad teostada ehmatavalt kvaliteetseid digitaalteoseid, neid töödelda, lisada efekte ning teha 3D-rakendusi filmidele, televisioonile, mängudele, animatsioonidele ja veebikeskkonnale.

Lahendused õppeasutustele ja tudengitele

Algusest peale on Autodesk kindlalt orienteerunud haridusasutuste toetamisele. Välja on töötatud terve rida spetsiaalselt haridusasutustele mõeldud programme. Eesmärk – tuua klassiruumidesse kaasaegne tehnoloogia ning teha see nii õppuritele kui õppejõududele hästi kättesaadavaks.

Autodesk Student Licensing
Tudengi Tarkvara programm – nüüd palju kergem võimalus õppeasutustele hariduslitsentsiga tarkvara kasutamiseks Autodesk’ilt.
Õppurid ja õpetajad, projekteerimises & disainis – tshekkige ise järgi!