Arutec OÜRoad on erinevate

Arutec OÜRoad on erinevate teemagistraalide projekteerimiseks. Moodul põhineb võimsatel projekteerimis-vahenditel, mille abil saab luua projektimudeleid eritasemelistest liiklusmagistraalidest.Põhiomaduste hulka kuulub dünaamiline geomeetria projekteerimine, millesse sisse-ehitatud abivahendid võimaldavad kasutajal jälgida projekti kulgu.

Projekteerija käsutuses on virtuaalaken, millega saab kontrollida tulemuse sobivust ümbritseva keskkonna suhtes ja kiirlaen katsetada erinevaid stsenaariume.Programmi projekteerimisstandardid ja objektipõhisus annavad projekteerijale võimaluse rutiintoimingute automatiseerimiseks. Programm koostab projektist kolmemõõtmelise (3D) reaalkujutise mudeli.

Süsteemi andmemudel edastab reaalajas andmed, mis on kogu projektitiimi käsutuses ning mis välistab vajaduse eraldi andmevahetuseks.Kõik andmeväljastused, mahuarvutused ja aruanded teostatakse otse projekti 3D mudelilt, mis tagab andmete kättesaadavuse täpselt õigest allikast, õigeks ajaks. Tervikprojekti haldamine toimub andmemudeli põhjal nii, et võimalikke muudatusi saab vahetult töödelda ning sisestada projekti andmebaasi.Maanteesõlmede projekteerimine:

Nähtavuskontroll
Sõiduteed
Saneerimistööde projekteerimine
3D-mudelid
Erinevate riikide projekteerimisstandardid
Andmeedastus levinumatesse globaalsetesse ja lokaalsetesse kaardi- ja projekteerimisformaatidesse
Andmete edastamine kulutusluotto mõõteseadmetesse ja tööjaamadesse
Andmeväljastused mahtude optimiseerimisprogrammidesseLoe tootja saidilt »Küsi hinda »

Related Posts