Arutec OÜAutodesk MapGuide

Arutec OÜAutodesk MapGuide on vajalik ettevõtetele ja organisatsioonidele, kelle jaoks projekteerimis- ja GIS-formaadis andmevahetus tavamõistes tähendab suuri lisakulutusi. MapGuide võimaldab edastada intelligentseid projekte, kaarte ja muid andmeid interneti või intraneti kaudu igaühele, kes neid vajab, kohast ja ajast sõltumata.

Kasutajad saavad töötada interaktiivsete ja reaalajas toimivate GIS-andmete ja andmebaasidega. Autodesk MapGuide’ lahendused muudavad GIS-andmed laenud tõeliselt väärtuslikeks, võimaldades kasutajatel otsida ja valida vajalikke objekte, teostada mitmesuguseid päringuid,  teha joonistele vastavaid markeeringuid, koostada raporteid jpm.Skaleeritava ja turvalise rakendusena suudab MapGuide luua samaaegselt ühendusi erinevatesse GIS- ja projektipõhistesse andmebaasidesse, kaasa arvatud formaadid AutoCAD® DWG, ESRI ArcView SHP ja Oracle® 9i Spatial.

Kiirus, tootlikkus ning kasutajamugavus teevad Autodesk MapGuide-ist juhtiva lahenduse veebipõhiste GIS- ja CAD-kombirakenduste arendamisel, pikavipit mis tõhustavad ettevõtte/asutuse operatiivsust, vähendavad tegevkulusid ning lisavad operatiivsust klienditeenindusel.Lisainfot Autodeski kodulehelt >>

Related Posts